Ubezpieczenia domów i mieszkań od ognia i innych zdarzeń

To propozycja dla klientów, którzy są zainteresowani dopasowaniem zakresu ochrony do swoich potrzeb.

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • dom jednorodzinny
 • lokal mieszkalny
 • ruchomości domowe,
 • stałe elementy lokalu
 • garaż
 • inny budynek
 • ogrodzenie 

Zakres ochrony podzielony został na dwie odrębne grupy:

 • zdarzenia losowe, obejmujące m.in. pożar, dym i sadzę, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie szyb
 • ryzyka kradzieżowe czyli kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja, przez którą należy rozumieć każde celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie.

Ubezpieczenie to pozwala elastycznie kształtować zakres nas ochrony w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Możemy uznać, że chcemy zabezpieczyć się wyłącznie przed zdarzeniami losowymi gdyż chroni nas wystarczająco niezawodny alarm i czujny pies ale możemy również zdecydować się na rozszerzenie ochrony zabezpieczając się przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją.

Suma ubezpieczenia określana jest odrębnie na każdą z grup.

Usługi assisatnce

Do każdej polisy może być dołączany pakiet usług assistance, obejmujący pomoc medyczną w przypadku nieszczęśliwego wypadku oraz interwencję specjalisty np. hydraulika w przypadku zalania, a także infolinię medyczną. Zakres usług assistance jest tutaj ograniczony w stosunku do ubezpieczenia

Ubezpieczenia dodatkowe

Spośród opcji dodatkowych możemy wybrać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz przedmiotów osobistego użytku od rabunku

Zniżki

Zawierając ubezpieczenie klient ma możliwość otrzymania szeregu atrakcyjnych zniżek m.in. za:

 1. system alarmowy z monitoringiem z załogami - nawet do 30%
 2. całodobowy dozór – nawet 30%
 3. drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem – nawet do 20%
 4. bezszkodowy przebieg ubezpieczenia -
 5. kraty, rolety przeciwwłamaniowe w oknach
 6. system alarmowy -
 7. zamek z certyfikatem
 8. blokady antywyważeniowe