Ubezpieczenie inwestycyjno-rentowe

Inwestycyjno-rentowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie może mieć charakter inwestycyjno-ochronny, długoterminowy, oferując swym zakresem zarówno ochronę ubezpieczeniową, jak i możliwość pomnażania kapitału. Ubezpieczenie jest wolne od ryzyka inwestycyjnego i gwarantuje ubezpieczającemu zysk.

Adresaci produktu

Produkt skierowany jest do indywidualnych odbiorców, obecnych i przyszłych klientów biura którzy zainteresowani są przede wszystkim bezpiecznym inwestowaniem połączonym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia zdrowia i życia.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczający ma możliwość wyboru spośród dwóch programów ubezpieczeniowowych:

  • typowo inwestycyjny, z minimalną ochroną,
  • inwestycyjno-ochrony, z możliwością elastycznego wyboru pomiędzy poziomem sum ubezpieczenia przy zachowaniu tej samej wysokości deklarowanej składki.

SUMA UBEZPIECZENIA

  • Ustalana jest przez strony w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Umowa podstawowa

  • Zgon ubezpieczonego

Umowy dodatkowe:

  • Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
  • Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania
  • Powstanie inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku
  • Ubezpieczenie na wypadek operacji u bezpieczonego
  • Dzienne świadczenie szpitalne
  • ASSISTANCE MEDYCZNY