Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe to specjalny program oszczędnościowy, skierowany do osób, które chcą zapewnić środki finansowe dziecku po osiągnięciu przez nie odpowiedniego wieku (wg wyboru 18 lub 25 lat). Stanowi on również zabezpieczenie dla dziecka w przypadku zajścia nieszczęśliwego zdarzenia uniemożliwiającego dalszą opiekę, powodującego śmierć lub inwalidztwo rodzica.

Adresaci produktu

Indywidualne ubezpieczenie posagowe jest dostępne zarówno dla rodziców i prawnych opiekunów, jak i każdej innej osoby, której zależy na zapewnieniu dziecku zabezpieczenia finansowego i pewnego startu w dorosłe życie.

Zakres ubezpieczenia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, przewidziana została możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o liczne umowy dodatkowe dotyczące zarówno życia jak i zdrowia ubezpieczonego i współubezpieczonego.

Zakres dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej obejmuje następujące ryzyka:

  • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,
  • przejęcie opłacania składki przez ubezpieczyciela w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego,
  • oraz ryzyka będące nowością na rynku ubezpieczeniowym:
  • powstanie inwalidztwa współubezpieczonego (ubezpieczonego dziecka) w wyniku wypadku,
  • dodatkowe ubezpieczenie Renty Posagowej (umożliwia wypłatę świadczenia w postaci renty miesięcznej w sytuacji zgonu rodzica dziecka).