Ubezpieczenie terminowe na życie

Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie jest jednym z produktów indywidualnych proponujących szeroką i konkurencyjną na rynku ochronę ubezpieczeniową. Produkt ten jest doskonałym programem ochronnym i jednocześnie zabezpieczeniem długoterminowych zobowiązań finansowych.

Adresaci produktu

Ubezpieczenie polecane jest osobom, które potrzebują czasowego zabezpieczenia swoich średnio- i długoterminowych zobowiązań finansowych takich jak: spłaty hipotek czy wierzytelności, a jednocześnie doceniają potrzebę zabezpieczenia siebie oraz najbliższych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności życiowych.

Ubezpieczenie terminowe na życie można także polecić osobom zatrudnionym na strategicznych stanowiskach, co może stanowić doskonałe zabezpieczenie firm na wypadek ich śmierci.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie cechuje duża elastyczność w zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości sumy ubezpieczenia.

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon ubezpieczonego i może być rozszerzony zgodnie z życzeniem klienta o dodatkowe ryzyka poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia, obejmujących następujące ryzyka:

  • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
  • inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku
  • wystąpienie poważnego zachorowania (jeden z najszerszych na rynku ubezpieczeniowym katalogów poważnych zachorowań obejmujących swym zakresem również chorobę Creutzfelda - Jakoba i zakażenie wirusem HiV/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności w trakcie transfuzji krwi)
  • przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego
  • pobyt ubezpieczonego w szpitalu
  • operacje ubezpieczonego
  • ASSISTANCE MEDYCZNY.