Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności

Specjalnie dla naszych Klientów tworzymy dopasowany program ochronny, który zapewnia poczucie bezpieczeństwa np. dla (branża budowlanej, branża odzieżowej, branża elektronicznej, czy hotelarskiej)

Zakres ubezpieczenia :

 1. podstawowy – najczęściej obejmujący odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności,
 2. rozszerzony - obejmujący najczęściej:
 1. OC pracodawcy
 2. OC za wózki widłowe
 3. OC za podwykonawców
 4. OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
 5. OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
 6. OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego
 7. OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania
 8. obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych OC najemcy -szkody w nieruchomościach
 9. OC najemcy - szkody w rzeczach ruchomych
 10. OC za produkt
 11. OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia
 12. OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu
 13. OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego
 14. OC za zanieczyszczenie środowiska
 15. OC za przeniesienie chorób zakaźnych
 16. OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków
 17. OC za wypadki powstałe poza granicami RP