OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

 

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym przeznaczone jest dla firm przewozowych (przewoźników) zawodowo wykonujących zarobkowy transport drogowy rzeczy w ruchu międzynarodowym.

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Warto się ubezpieczyć, ponieważ posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest aktualnie wymogiem stawianym przez znakomitą większość zleceniodawców firm przewozowych, w tym przez spedytorów.

Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres na jaki zawarto umowę ubezpieczenia, ponieważ ustalona w umowie suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, niezależnie od liczby zdarzeń. Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma przewozowa zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.