Ubezpieczenie OC zawodowe

 

Edukacja

 • OC Personelu pedagogiczno - wychowawczego, osób fizycznych związanych z kulturą i sportem

Finanse

 • OC Biegłego rewidenta
 • OC Doradcy podatkowego
 • OC Brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego
 • OC Podmiotu usługowo prowadzącego księgi rachunkowe
 • OC Agenta ubezpieczeniowego

Medycyna

 • OC Lekarza, aptekarza lub inny zawód medyczny
 • OC Podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń 

Nieruchomości

 • OC Architekta, projektanta, a także inspektora nadzoru w budownictwie
 • OC Geodety
 • OC Pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • OC Rzeczoznawcy majątkowego
 • OC Zarządcy nieruchomości
 • OC Architektów i inżynierów budownictwa

Prawo

 • OC Adwokata
 • OC Doradcy podatkowego
 • OC Komornika sądowego
 • OC Notariusza
 • OC Radcy prawnego
 • OC Kancelarii prawnych

Turystyka

 • OC Organizatora turystyki

Zarządzanie

 • OC Menedżerów

Inne

 • OC tłumacza
 • OC za szkody wyrządzone przez pracowników lub funkcjonariuszy w pojazdach mechanicznych
 • OC detektywa