Ubezpieczenie mienia w ryzykach nazwanych

Przedmiot ubezpieczenia:

 1. środki trwałe:
 2. środki obrotowe,
 3. rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 4. nakłady inwestycyjne,
 5. mienie pracownicze,
 6. wartości pieniężne.

Zakres ubezpieczenia:

 1. ogień i inne zdarzenia losowe, odpowiadający zakresowi pełnemu w ramach ?dużych" OWU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 2. kradzież z włamaniem i rabunek
 3. dewastacja
 4. katastrofa budowlana
 5. stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów
 6. błąd użytkownika i szkody elektryczne
 7. utrata danych i oprogramowania
 8. zepsucie towarów wskutek rozmrożenia
 9. maszyny elektryczne od szkód elektrycznych
 10. mienie w transporcie obejmujące : ogień i inne zdarzenia losowe, wypadek środka transportu, upadek przedmiotu na środek transportu, rabunek, kradzież z włamaniem ( w miejscu strzeżonym lub garażu)
 11. mienie w każdym miejscu na terenie RP ( zakres ubezpieczenia w zależności od zakresu ubezpieczenia mienia w lokalizacjach)