Ubezpieczenie mienia ALLRISK

Przedmiot ubezpieczenia

Mienie, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego prawnym posiadaniu , wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej:

a) środki trwałe:

Budynki i budowle

Maszyny, urządzenia i wyposażenie

Stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny

 1. środki obrotowe i rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi
 2. nakłady inwestycyjne
 3. wartości pieniężne
 4. niskocenne składniki majątku
 5. mienie pracownicze

Zakres ubezpieczenia : od podstawowego obejmującego : pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego aż do pokrycia typu all risks. (wszystkie zdarzenia poza katalogiem wyłączeń)

Dodatkowe ryzyka :

 • maszyny elektryczne od szkód elektrycznych
 • stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów
 • dewastacja ( nie dotyczy zakresu ubezpieczenia typu all risks, w którym ryzyko dewastacji jest w standardzie pokrycia)

Klauzule dodatkowe:

 • automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych
 • ubezpieczenia szkód estetycznych
 • ubezpieczenia różnicy ceny
 • ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych
 • ubezpieczenia katastrofy budowlanej
 • ubezpieczenia awarii i uszkodzenia maszyn i urządzeń
 • rozmrożenia
 • terroryzmu 
 • strajków, zamieszek rozruchów
 • mienia czasie transportu
 • dodatkowych kosztów działalności
 • rzeczoznawcy
 • budynków osób prywatnych