Kompleksowe ubezpieczenie Firm

Dbamy o to, by nic nie zakłóciło rozwoju Twojej firmy.

Inwestujesz w firmę i troszczysz się o jej wyposażenie i wizerunek. Bez względu na skalę biznesu do osiągnięcia sukcesu potrzebne jest bezpieczeństwo – sprawdzeni dostawcy, zaufani sprzedawcy. Nie wszystko można jednak przewidzieć.

Właściciele firm wiedzą najlepiej, na jakie ryzyko narażona może być ich firma, dlatego nasza oferta jest tak elastyczna i wszechstronna. Wyjątkowa formuła pakietu firmowego stwarza możliwość precyzyjnego dopasowania do potrzeb i oczekiwań konkretnych branż. Jedynym warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest wykupienie dwóch ubezpieczeń, z czego obowiązkowo – ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów.